POZOVITE NAS   Beograd: 011/78-71-218
                                      Lazarevac 011/81-20-085
                                      Kraljevo: 036/371-267

Limeni krovni pokrivači

Limeni krovni pokrivači
Limeni krovni pokrivači

Profilisani krovni i fasadni limovi sa izolacijom ili bez izolacije.

Euro lim doo proizvodi sve vrste limenih krovnih pokrivača bez i sa antikondenzacionim filcom.

 

  Trapezni limovi su najsavremeniji limeni krovni pokrovači.Krovni pokrivači od lima  su izuzetno čvrsti i otporni na snažne udare vetra, grada i zemljotresa. Ovi pokrivači su 5 x lakši od klasičnih crepnih pokrivača. Lako i brzo se ugrađuju, dugotrajni su, a njihova boja ne bledi tokom vremena. 

Limeni krovni pokrivačiLimeni krovni pokrivačiLimeni krovni pokrivači

 

  Uloga antikondenznog filca je da sprečava kondenzaciju vodene pare na donjoj strani lima i njeno kapljanje, usled razlike u temperaturi iznad i ispod krova. Kondenzant se skuplja u filcu i isparava ventilacijom pokrova.

Na ovaj način pokrivna folija je suvišna, a u nekim slučajevima je i nezamenljiv, kada montiramo crep-ploču bez daskanja krovišta i folije, a želimo izbeći kondenzaciju.